BADANIA


ILASAM zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi, aplikacyjnymi oraz technologicznymi, dotyczącymi:


  1. Syntezy samoprzylepnych klejów rozpuszczalnikowych, wodnych dyspersji oraz klejów bezrozpuszczalnikowych na bazie poliakrylanów
  2. Wytwarzania materiałów samoprzylepnych w postaci dwustronnych, jednostronnych oraz beznośnikowych (transferowych) taśm samoprzylepnych
  3. Wytwarzania taśm montażowych charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami samoprzylepnymi oraz bardzo wysoką kohezją w szerokim zakresie temperatur
  4. Wytwarzania silikonowych taśm samoprzylepnych o bardzo wysokiej adhezji do powierzchni niskoenergetycznych (EPDM, PE, PP)
  5. Syntezy rozpuszczalnych w wodzie klejów samoprzylepnych na bazie modyfikowanych poliakrylanów do produkcji rozpuszczalnych w wodzie taśm samoprzylepnych stosowanych w przemyśle papierniczym
  6. Wytwarzania samoprzylepnych taśm strukturalnych, zarówno na bazie klejów rozpuszczalnikowych jak i bezrozpuszczalnikowych, stosowanych do łączenia elementów metalowych, szklanych oraz porcelanowych w wysokich (140-160°C) temperaturach
  7. Zastosowania technologii UV w technologii klejów oraz materiałów samoprzylepnych
  8. Opracowania technologii fotoreaktywnych, utwardzanych promieniowaniem UV bezrozpuszczalnikowych lakierów
  9. Badań nad opracowaniem technologii wytwarzania fotoutwardzalnych promieniowaniem UV, emitowanym poprzez lampy LED, wypełnień stomatologicznych
  10. Badań właściwości oraz analiza klejów i materiałów samoprzylepnych pod względem aplikacyjnym oraz badanie przyczyn, powstałych wskutek zastosowania nieodpowiednich klejów, reklamacji

Publikacje

Publikacje i patenty opracowane przez kardę ILASAM

Technologie

Innowacyjne technologie opracowane w ILASAM przygotowane do komercjalizacji

Projekty

Projekty badawcze zrelizowane przez pracowników ILASAM

Synchem


Projekt badawczy realizowany w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020


Czytaj więcej...

Konferencja


Konferencja: Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – badania i rozwój, technologia i zastosowanie


Learn More

Współpraca


Laboratorium współpracuje z takimi ośrodkami międzynarodowymi, jak BASF (Niemcy), 3M (USA), Poly-Chem (Niemcy), Lohmann (Niemcy), Dyneon (Niemcy), Sika (Szwajcaria), ADEX (Francja), Ivoclar (Lichtenstein) oraz z ośrodkami naukowymi w Chinach (Harbin Institute of Technology oraz Wuxi Hit Limited Corporation Research Institute of New Materials) oraz Seoul National University (Korea).