Laboratorium Klejów i Materiłów   
 Samoprzylpenych


Zachodniopomorski Uniewrsytet Technologiczny w Szczecinie

 Konferencja 1 - 3 czerwiec 2015


Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – 
badania i rozwój, technologia
i zastosowanie
.

 Konferencja 1 - 3 czerwiec 2015


Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – 
badania i rozwój, technologia
i zastosowanie

Laboratorium Klejów i Materiałów Samoprzylepnych (LKiMS) wchodzi w skład Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Tematyka badań realizowanych w LKiMS obejmuje:

  • Syntezę poliakrylanowych i poliuretanowych klejów samoprzylepnych
  • Syntezę fotoreaktywnych klejów samoprzylepnych sieciowanych UV
  • Otrzymywanie samoprzylepnych taśm strukturalnych, dyspergowalnych w wodzie etykiet samoprzylepnych, samoprzylepnych hydrożeli do zastosowań medycznych
  • Biodegradowalne materiały samoprzylepne
  • Utylizację odpadów z klejów samoprzylepnych na drodze pirolizy.
  • Nowe związki sieciujące i fotoinicjatory

 

Technologie gotowe do komercjalizacji  

 

W bazie RCiTT znajdują się wynalzaki opracowane w LKiMS gotowe do wdrożenia w środowisku komercyjnym.

Czytaj dalej... 

Publikacje

Czytaj dalej...

Doktoraty

Czytaj dalej...

Projekty badawcze

Czytaj dalej...

Konferencja


Czytaj dalej...