Laboratorium Klejów i Materiłów   
 Samoprzylpenych


Zachodniopomorski Uniewrsytet Technologiczny w Szczecinie

 Konferencja 1 - 3 czerwiec 2015


Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – 
badania i rozwój, technologia
i zastosowanie
.

 Konferencja 1 - 3 czerwiec 2015


Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – 
badania i rozwój, technologia
i zastosowanie

  • Holger Loclair: "Synteza i zastosowanie rozpuszczalnikowych rozpuszczalnych w wodzie klejów samoprzylepnych na bazie poliakrylanów" (2007)
  • Marta Wesołowska: "Synteza bezrozpuszczalnikowych fotoreaktywnych poliakrylanowych klejów samoprzylepnych o małej lepkości" (2008)
  • Patrycja Klementowska-Witkowska: "Poliakrylanowe kleje samoprzylepne przewodzące prąd elektryczny" (2010)
  • Monika Cieślik: "Synteza i zastosowanie wodnych dyspersyjnych poliuretanowych klejów samoprzylepnych" (2010)
  • Agnieszka Kowalczyk: "Badania nad syntezą i sieciowaniem samoprzylepnych klejów strukturalnych na bazie poliakrylanów" (2011)
  • Krzysztof Zych: "Zastosowanie pirolizy do badań składu poliakrylanowych klejów samoprzylepnych" (2012)
  • Monika Mężyńska: "Utlenianie heksafluoropropylenu do tlenku heksafluoropropylenu" (2013)