Laboratorium Klejów i Materiłów   
 Samoprzylpenych


Zachodniopomorski Uniewrsytet Technologiczny w Szczecinie

 Konferencja 1 - 3 czerwiec 2015


Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – 
badania i rozwój, technologia
i zastosowanie
.

 Konferencja 1 - 3 czerwiec 2015


Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – 
badania i rozwój, technologia
i zastosowanie