Laboratorium Klejów i Materiłów   
 Samoprzylpenych


Zachodniopomorski Uniewrsytet Technologiczny w Szczecinie

 Konferencja 1 - 3 czerwiec 2015


Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – 
badania i rozwój, technologia
i zastosowanie
.

 Konferencja 1 - 3 czerwiec 2015


Kleje samoprzylepne i materiały adhezyjne – 
badania i rozwój, technologia
i zastosowanie

  • Przemysłowe kleje konstrukcyjne o właściwościach samoprzylepnych 
  • Strukturalne taśmy samoprzylepne na bazie poliakrylanów
  • Zastosowanie pirolizy do badań składu poliakrylanowych klejów samoprzylepnych
  • Dyspergowane w wodzie etykiety samoprzylepne
  • Utlenianie heksafluoropropylenu do tlenku heksafluoropropylenu
  • Badania nad syntezą i sieciowaniem samoprzylepnych klejów strukturalnych na bazie poliakrylanów
  • Wysokozaawansowane spoiwa klejowe do konstrukcji lotniczych
  • Badania nad sieciowaniem poliakrylanowych klejów samoprzylepnych w celu otrzymania samoprzylepnego kleju strukturalnego